Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Đào tạo, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y học cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu.

Liên tục tuyển sinh các khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức, đào tạo theo chứng chỉ, tín chỉ; thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức y tế.

Giới thiệu chung

Lãnh đạo tiền nhiệm

 • Giám đốc: PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
 • Phó Giám đốc: PGS.TS. Kiều Đình Hùng

Lãnh đạo đương nhiệm

 • Giám đốc: PGS.TS. Lê Thị Hoàn
 • Phó Giám đốc: TS. Vũ Việt Hằng

Các loại hình đào tạo chính

 • Các khóa chuyên khoa cơ bản.
 • Các khóa ngắn hạn chuyên ngành Y.
 • Các khóa chuyển giao kỹ thuật, thực tập sinh.
 • Kiểm tra và công nhận đủ trình độ ngôn ngữ trong khám, chữa bệnh tại Việt Nam.
 • Các loại hình đào tạo theo nhu cầu của đơn vị và đào tạo trực tuyến.

Thành phần cán bộ, viên chức

 • Cơ hữu: 07.
 • Kiêm nhiệm: 09.
 • Phó giáo sư: 01.
 • Tiến sĩ: 01.
 • Thạc sĩ: 11.
 • Đại học: 3.

Thành tích đạt được

 • Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2014-2015.
 • Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016.
 • Bằng khen của Bộ Y tế năm 2016.