Bạn đã đăng ký thành công.

Xin cảm ơn!

Bạn nộp hồ sơ bản cứng sớm để được xét duyệt vào khóa học

Khi có kết quả xét duyệt hồ sơ bản cứng, Trung tâm sẽ email cho Bạn để thông báo kết quả.

=> Mỗi lần đăng ký cho 01 khóa học. Bạn có thể đăng ký nhiều lần cho nhiều khóa học. Trân trọng !

Vui lòng truy cập thường xuyên Website hoặc Fanpage của Trung tâm để cập nhật thông tin tuyển sinh các khóa học:

  • + Fanpage: https://www.facebook.com/hpec.hmu.

  • : 024.629 59 036, Hotline: 097.641.8288
  • : hpec@hmu.edu.vn, trungtamdaotao@hpec.edu.vn
Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
Nhà A7, Trường Đại học Y Hà nội
    Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa
    Hà Nội hn
    Việt Nam
024.629 59 036, Hotline: 097.641.8288
hpec@hmu.edu.vn, trungtamdaotao@hpec.edu.vn
Google Maps